کتاب جامع زبان انگلیسی پایه دوازدهم چاپ ۹۸

کتاب های جامع زبان انگلیسی خط سفید ویژه متوسطه دوم

(پایه های دهم، یازدهم، و دوازدهم)

آموزش زبان انگلیسی در کشور ما با توجه به رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه که در برنامه ی درسی ملی به عنوان رویکرد آموزشی معرفی گردیده، با تحول عمیق و ارزشمندی رو به رو شده است، نکته حائز اهمیت در رویکرد ارتباطی، آموزش زبان در بستر منطبق با موقعیت های کاربردی در بافت های طبیعی و واقعی می باشد و آموزش هر یک از مهارت های زبانی در این بستر کلی محقق می شود.

پس از تغییر رویکرد کتب آموزشی وزارت آموزش و پرورش، گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید، مجموعه حاضر را که شامل کتاب های جامع زبان انگلیسی پایه های دهم تا دوازدهم، لوح فشرده نرم افزار آموزشی و هم چنین اپلیکشین هوشمند خط سفید است را در کنار کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش، به عنوان کتاب مکمل، طراحی و آماده نموده است. در تألیف این مجموعه کتاب تلاش شده است معیار استاندارد بین المللی سطح سنجی دانش زبانی CEFR مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که تمامی بخش های آموزشی، تمرینی و سنجش و ارزیابی تالیف شده در این مجموعه کتب بر اساس سطح اعلام شده از طرف دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش، سطح B1، طراحی و آماده سازی شده اند.

لازم به ذکر است این استاندارد سازی در تالیف و تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای اولین بار در ایران و توسط گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید اجرا و پیاده سازی شده است.

هم چنین، مجموعه کتاب های جامع زبان انگلیسی دهم و یازدهم خط سفید موفق به اخذ تاییدیه از دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان کتاب های مناسب آموزش گردیده است و نام این کتاب ها در کتابنامه رشد قرار دارد.

CEFR چیست؟

Common European Framework of Reference چهارﭼﻮﺑﯽ است ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ فراگیران از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  در نوامبر سال ۲۰۰۱ شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت سیستم جدیدی را برای یکپارچه سازی مدارک زبان در اروپا و جهان ایجاد کند. این چهارچوب به سازمان ها و موسسات مختلف کمک می کند بدون نیاز سنجش مجدد از توانایی های زبانی افراد مطلع شوند. CEFR مهارت های زبانی را به چهار بخش مجزا تقسیم می کند: دریافت (شنیدن و خواندن) ، ساخت (صحبت کردن و نوشتن) ، تقابل (کلامی یا نوشتاری) و تبدیل (ترجمه کلامی یا نوشتاری). یک زبان آموز می تواند ترکیبی متفاوت از هر یک از این مهارت ها را داشته باشد. اما برای نشان دادن ساده مهارت های کلی زبان از حروف A1، A2 (زبان آموز اولیه)؛ B1، B2 (زبان آموز مستقل)؛ و C1، C2 (زبان آموز مسلط) استفاده می شود.  

ویژگی های منحصر به فرد و بخش های مختلف کتاب های

 جامع زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم خط سفید

بخش Dialog: این بخش شامل مکالمه های تلفیقی و کاربردی مرتبط با موضوع هر درس و هم سطح با دانش زبانی فراگیران می باشد که همراه با فایل صوتی، در لوح فشرده ی کتاب و نرم افزار هوشمند واقعیت افزوده AR ارائه شده است. در این بخش تلاش شده است مخاطبان در معرض داده های زبانی قرار گیرند.

بخش Picture Dictionary: در این بخش نیز با ارائه ی کلمات هر درس در بافت (Context)، امکان یادگیری و تثبیت طولانی مدت آنها فراهم شده است.

بخش Vocabulary in Use: این بخش با هدف یادگیری و ماندگاری بیشتر واژگان هر درس در قالب تمرین های متنوع و جذاب تدوین شده است. هم چنین در کتاب جامع دوازدهم، بخش Vocabulary Development به بخش واژگان اضافه شده است که در این بخش دانش آموزان با انواع Collocation و نحوه ی استفاده از آنان، نحوه حدس معنی واژگان جدید از طریق برقراری ارتباط معنادار در متون (مبحث Word Part Family) و هم چنین انواع Proverb در زبان انگلیسی و کارکردهای آنان به طور کامل و جامع آشنا خواهند شد.

بخش Let’s Read: این بخش شامل متن های جذاب و مرتبط با موضوع درس می باشد. در تدوین این متون ضمن مرور واژگان و قواعد دستوری سال های گذشته و ارائه ی واژگان جدید در متن جمله، دانش آموزان با مهارت های خواندن نظیر Skimming و Scanning و مرجع یابی نیز آشنا می شوند.

بخش Grammar Focus: در این بخش توضیحات دستوری به صورت Inductive آموزش داده شده اند تا دانش آموزان بتوانند از طریق خواندن و تفکر بر مثال های گوناگون ارائه شده، ساختار دستوری مورد نظر را تشخیص دهند.

بخش Let’s Write:  هدف از این بخش، تقویت مهارت نوشتاری دانش آموزان است. علاوه بر ارائه می توضیحات مرتبط با این مهارت. دانش آموزان تمرین هایی را با توجه به آموخته های واژگانی و دستوری خود انجام می دهند.

بخش Language Melody: آشنا نمودن دانش آموزان با نواخت (Intonation) و فشار صوت جملات (Sentence Stress) انگلیسی، هدف اصلی این بخش می باشد. تمرین ها و الگوهای متنوع ارائه شده در این بخش، به خوبی دانش آموزان را با این مفاهیم آشنا می سازند.

بخش Let’s Listen: هدف اصلی این بخش تقویت مهارت شنیداری دانش آموزان می باشد. بدین منظور، تمرین های شنیداری مرتبط با موضوع، واژگان و قواعد دستوری هر درس در بافت های طبیعی و واقعی مانند مصاحبه، مسابقه، گزارش و … ارائه شده اند.

بخش Let’s Speak: در این بخش، دانش آموزان واژگان و قواعد دستوری آموخته شده را در موقعیت های کاربردی در قالب گفتگوهای دو نفره یا گروهی به کار می برند.

Quizzes, Exams & Sample Tests: برای ارزیابی میزان یادگیری دانش آموزان و آشنایی آنها با آزمون ها، Quiz هایی به صورت درس به درس به همراه یک نمونه آزمون پایانی نوبت اول و دو نمونه آزمون پایانی نوبت دوم که همگی منطبق با سیستم استاندارد نمره دهی وزارت آموزش و پرورش هستند، ارائه شده است. در پایان هر درس تعدادی تست گرامر و لغت با سطحی نزدیک به آزمون سراسری نیز ارائه شده تا دانش آموزان عزیز برای پاسخ دادن به اینگونه سؤالات آماده شوند.

بخش Glossary: در این بخش، لیست لغات و اصطلاحات جدید کتاب درسی به همراه معنی فارسی و تلفظ انگلیسی آنها در پایان هر درس و به منظور مرور دانش آموزان ارائه شده است.

صفحات جادویی واقعیت افزوده (AR): صفحات منحصر به فرد واقعیت افزوده (AR) بر اساس نظریه ارتقاء فرآیند آموزش و یادگیری از طریق استفاده از تکنولوژی (Technology-enhanced Learning) به کتاب های جامع خط سفید اضافه شده است. دانش آموزان می توانند اپلیکیشن اندروید واقعیت افزوده را از داخل سی دی و یا از طریق دانلود نرم افزار جامع خط سفید دانلود نموده و بر روی موبایلشان نصب نمایند و با اسکن کردن بخش های مشخص شده (AR) از مطالب آموزشی و سرگرمی مرتبط با هر بخش استفاده نمایند. تحقیقات علمی متعدد در دنیا ثابت کرده است که استفاده از تکنولوژی و تلفن همراه هوشمند می تواند انگیزه یادگیری را در میان فراگیران به طور قابل توجهی افزایش داده و زمینه ساز یادگیری ایده آل در آنان شود.

بخش Special Exercises: این بخش که در انتهای هر درس آماده است، حاوی تمرینات بیشتر و یک بخش اضافی مکالمه و خواندن و درک مطلب است. با توجه به سطح دانش آموزان و زمان کلاس، مدرسان محترم می توانند از این بخش استفاده نمایند. هدف از ارائه بخش تمرینات ویژه، تمرین و تکرار بیشتر مفاهیم ارائه شده در کلاس است که به صورت اختیاری می تواند مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد.

داستان های دیجیتال Digital Stories

ﭘروژه ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺳﺘﺎن ﮔﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﺎل ۲۰۰۹ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Dana Atchley در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻏﺎز شد. این پروژه با هدف تاثیرپذیری کودکان از شخصیت ها و مفاهیم داستان آغاز به کار نمود. در این پروژه داستان های کوتاه برای تمامی سنین به صورت تصویری به همراه متن داستان مصور می شوند و خوانندگان همزمان با خواندن متن داستان و گوش دادن به صوت آن، با نگاه کردن به تصاویر که در قالب یک کلیپ منسجم صوتی و تصویری آماده سازی شده اند از خواندن شان لذت دوچندان می برند. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﮔﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﮐﺎر آﻣﺪ در آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎشد (Reinders, 2011)، (Torres, Ponce, & Pastor, 2012 )، (Thomas, 2013).

در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داﺳﺘﺎن ﮔﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل در آموزش زبان انگلیسی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ را در میان زبان آموزان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری، داﻧﺶ دﺳﺘﻮری و ﺳﺎﺧﺘﺎری، درک ﻣﻄﻠﺐ، داﻧﺶ واژﮔﺎن؛ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﮔﻔﺘﺎری، ارﺗﻘﺎء ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﯾﺎدﮔﯿﺮی (ﻣﻄﻠﺐ زاده، ﮐﻮﺛﺮی، ۱۳۹۵).

هم راستا با پیشرفت تکنولوژی و اثبات تاثیر مثبت بهره مندی از داستان گویی دیجیتال (Digital Stories) بر فرآیند یادگیری، گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید اقدام به تولید داستان های دیجیتال برای بخش Reading Comprehension کتاب های جامع دهم، یازدهم و دوازدهم خود نموده است. این بخش هم اکنون در نرم افزار واقعیت افزوده (AR) و لوح فشرده همراه کتاب در دسترس زبان آموزان و مدرسان محترم می باشد. با قراردادن تلفن همراه بر روی صفحه مربوطه و اسکن نمودن آن، دانش آموزان می توانند به این داستان های دیجیتال دسترسی یابند.

 

دانلود رایگان بخشی از این کتاب

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

  *

  code