گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید به همت گروهی از مؤلفین و اساتید کشور عزیزمان و با هدف اعتلای سطح علمی فراگیران زبان های خارجی در سال 1380 با تدوین و تالیف کتاب های کمک آموزشی زبان های خارجی پایه گذاری شد.

خبر ویژه: ثبت کتاب های خط سفید در آخرین صفحه کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش

آخرین صفحه ی کتاب وزارتی زبان انگلیسی دهم (Vision 1) را مشاهده کنید.
مهر تایید دیگری بر کیفیت بالای علمی محصولات خط سفید